27/03 TOT EN MET 04/06 - DIJKSTRAAT 54, 1820 STEENOKKERZEEL

BEKENDMAKING AKTENAME OMGEVINGSVERGUNNING

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 maart 2020 een beslissing genomen over de volgende aanvraag:

 

Referentie omgevingsloket:OMV_2020002282

Projectnaam:OMV_2020002282

Gegevens van de aanvrager:mevrouw Stacy Van Den Eynden

Ligging van het project:Dijkstraat 54

Kadastrale gegevens:afdeling 1 sectie E nrs. 278L en 278M

Voorwerp van de aanvraag:het verkavelen van één kavel voor open bebouwing

Beslissing:voorwaardelijk vergund

 

Iedereen kan deze beslissing inkijken van 27 maart 2020 tot en met 4 juni 2020, via bijgevoegde link. Om het dossier integraal in te kijken gedurende deze periode, maak je een afspraak via omgeving@steenokkerzeel.be.

 

De beroepsmogelijkheden zijn terug te vinden aan het einde van het beslissingsdocument dat je via bijgevoegde link kan inkijken.

 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.
Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.
Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Bijlagen ter inzage


;